KADORR City Mall: центр деловой и финансовой жизни Одессы
Начало: 24-11-2017
Окончание: 24-11-2017

«Черная пятница»

Весь день с 10:00 на все товары действуют акции до минус 70%.
Кульминация вечера – розыгрыш шопинг карт на 20000 гривен!
Додаток № 1
до Наказу № 2/1-ТК від 01.11.2017 року

Офіційні правила участі у рекламно-маркетинговій акції
«Чорна п’ятниця»

1. Визначення термінів
1.1. У цих Правилах терміни вживаються у наступному значенні:
1) рекламно-маркетингова акція під назвою «Чорна п’ятниця» або «Акція» - рекламний захід, спрямований на залучення клієнтів Торгівельного комплексу «Kadorr City Mall» (надалі – «ТК»), що реалізується в рамках та відповідно до умов даних Правил. Дана Акція є рекламною та не підпадає під поняття лотереї;
2) правила – затверджений організатором Акції документ, який визначає порядок та умови проведення Акції;
3) учасник Акції – дієздатна повнолітня фізична особа, що відповідає вимогам розділу 3 даних Правил, вчиняє дії, необхідні для участі в Акції та належним чином виконало всі вимоги, передбачені цими Правилами;
4) розрахунковий документ – фіскальний касовий чек на товари (послуги), надрукований реєстратором розрахункових операцій при проведенні розрахунків за продані товари (надані послуги) та підтверджує здійснення покупки участником Акції, яка відповідає умовам Акції;
5) картка учасника акції – документ, встановленої форми, яка видається представником Організатора Акції фізичній особі під час реєстрації участі в Акції та є підтвердженням статусу учасника Акції;
6) місця продажу, які приймають участь у проведенні Акції, згідно даних Правил:
торгівельні заклади, що розташовані на території ТК з 1 (першого) по 3 (третій) поверхи.
УВАГА! У Акції не приймають участь, магазин «Le Silpo», кіоски (торгівельні майданчики) та ресторани, розташовані на 1 (першому), 2 (другому) та 3 (третьому) поверхах ТК.
7) приз – шопінг карта відповідного номінала, яка може бути обміняна на товар відповідної або меншої вартості.
8) переможець – учасник Акції який був визначений шляхом випадкової виїмки картки Учасника Акції із лототрону в порядку визначеному даними Правилами.
9) офіційний сайт ТК - http://kadorcitymall.com/;
10) офіційні сторінки ТК у соціальних мережах - www.facebook.com/kadorrcitymall, https://www.instagram.com/kadorrcitymall/.

2. Загальні положення
2.1. Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «КАДОР-ТРЕЙД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41213491, місцезнаходження: 65014, м. Одеса, вул. Успенська, б.39/1, оф.18).
2.2. Місце проведення Акції: Торгівельний комплекс «Kadorr City Mall», який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Генуезька, 24Б.
2.3. Час проведення Акції: 24 листопада 2017 року у період з 10 годин 00 хвилин до 20 годин 00 хвилин за київським часом (надалі – «Період проведення Акції»).
2.4. Купуючи Товари для участі в Акції, Учасник Акції не вносить ніякої додаткової плати, пов’язаної з участю у такій Акції, окрім оплати безпосередньо вартості цього Товару при його покупці.

3. Загальні вимоги до учасників Акції
3.1. До участі в Акції запрошуються виключно дієздатні громадяни України, які досягли 18-річчя, проживають на території України та виконали передбачені цими Правилами умови участі в Акції.
3.2. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути визнані наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил:
1) неповнолітні, недієздатні та обмежено дієздатні особи;
2) особи без громадянства;
3) особи, які не виконали умов цих Правил;
4) власники та працівники Організатора або представники магазинів ТК (в тому числі, але не обмежуючись: власники брендів й обслуговуючий персонал магазинів ТК), власники та співробітники інших третіх осіб, залучених до проведення Акції та обслуговування ТК, в тому числі рекламних агентств, клінінгових, охоронних та інших організацій та їх близькі родичі, а також члени їх родин (батьки, дружина (чоловік), діти, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки);
5) будь-які юридичні особи.
3.3. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:
1) дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
2) вказувати повні, коректні та достовірні відомості, які вимагаються умовами проведення Акції;
3) свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод перед іншими учасниками Акції.
3.4. Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з даними Правилами та свою повну та безумовну згоду з ними.
3.5. Беручи участь у цій Акції кожен Учасник/Переможець Акції тим самим надає згоду Організатору на обробку його персональних даних (прізвище, ім’я, по-батькові, контактний номер мобільного телефону, ІПН, адреса реєстрації, інших відомостей, що запитуються в рамках участі у Акції).
3.6. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) Учасникам Акції повідомляємо:
1) володільцем та розпорядником персональних даних Учасників/Переможців Акції є Організатор;
2) персональні дані Учасників/Переможців Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;
3) з персональними даними будуть вчинятися такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.
3.7. Персональні дані Переможців Акції без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення їх можуть бути передані третім особам для забезпечення вручення Призів Акції. Окрім того, передача третім особам персональних даних Переможців Акції без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних» і лише, коли це потрібно в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
3.8. Персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення Акції, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних. Персональні дані Переможців Акції будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для забезпечення вручення Призів Акції, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.
3.9. Переможці Акції можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних, надіславши володільцю персональних даних письмовий запит на адресу, вказану у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Призу Акції.
3.10. Учасник/Переможець Акції погоджуються, що у разі отримання ними Призів Акції, їх особисті дані, які були надані Організатору, а також фіксація самого процесу вручення Призів Акції, можуть використовуватися у друкованих, аудіо- та відео матеріалах без додаткової спеціальної згоди Переможця і таке використання ніяким чином Переможцю Акції не оплачується.
3.11. Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил втрачає право на подальшу участь у Акції.
3.12. Учасник/Переможець не має права передавати або якимось іншим чином відступати свої права, що виникають у зв’язку з участю в Акції будь-яким третім особам.

4. Умови та порядок участі в Акції
4.1. Для набуття статусу Учасника Акції необхідно:
1) 24 листопада 2017 року у період з 10 годин 00 хвилин до 19 годин 00 хвилин за київським часом здійснити покупку товару у місцях продажу на суму від 1,00 грн. (однієї гривні 00 копійок).
2) пред’явити та зареєструвати розрахунковий документ/розрахункові документи, що підтверджують здійснення покупки Товару;
3) отримати та заповнити персональну реєстраційну картку учасника Акції, що містить особисту інформацію учасника - П.І.Б., контактний телефон, тощо (надалі – «Картка»), у стійки Адміністратора на 1 (першому) поверсі ТК.
4.2. Після того, як Картку буде заповнено учасником Акції відповідно до даних Правил, учасник Акції отримує право брати участь у розіграші Призів Акції.
4.3. У розіграші Призів Акції беруть участь усі Картки, заповнені належним чином.
4.4. Порушення Учасниками Акції цих Правил або відмова Учасників Акції від належного виконання цих Правил (у т.ч. порядку та строків проведення Акції та/або отримання Призів Акції тощо) вважається відмовою Учасника від участі в Акції. При цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
4.5. Учасники Акції повинні зберігати оригінали розрахункових документів на Товари, на підставі яких вони заповнювали Картки для підтвердження здійснення покупки в ТК протягом всього періоду проведення Акції.
4.6. Виконавець Акції має право вимагати від Учасника Акції пред'явити оригінали розрахункових документів на Товари, на підставі яких вони заповнювали Картки для підтвердження здійснення покупки в ТК, в будь-який момент на свій розсуд.

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ!
Один Учасник має можливість зареєструвати необмежену кількість розрахункових документів вартістю від 1 (однієї) гривні, з урахуванням того, що ОДИН розрахунковий документ дає право на отримання ОДНІЄЇ Картки.

5. Призовий фонд Акції
5.1. Призами Акції є Подарункові шопінг картки:
1) чотири шопінг картки номіналом по 2500,00 (дві тисячі п’ятсот гривень 00 копійок) гривень;
2) дві шопінг картки номіналом по 5000,00 (п’ять тисяч гривень 00 копійок).
Шопінг картки, Переможці Акції на власний розсуд обмінюють на Товари аналогічної чи меншої вартості в торгівельних закладах ТК в місцях продажу.
5.2. У разі обміну шопінг картки на товар меншої вартості, грошова компенсація різниці вартості не проводиться.
5.3. Призовий фонд Акції обмежений і складає кількість, зазначену в 5.1. цих Правил.
5.4. Призи Акції призначені для особистого використання Переможцями Акції та не можуть мати ознаки рекламного чи комерційного замовлення.
5.5. Організатор Акції залишає за собою право збільшити/зменшити загальний Призовий фонд Акції, або включити в Акцію додаткові Призи, не передбачені даними Правилами, або підвищити вартість наявних Призів Акції. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор Акції повідомляє про них в порядку, передбаченому в п.7.1 цих Правил.
5.6. Організатор Акції забезпечує передачу/вручення Призів Акції Переможцям Акції. Дотримання вимог законодавства України щодо оподаткування вартості доходів в результаті отримання Призів Акції забезпечується Замовником відповідно до вимог законодавства України.
5.7. Призи Акції можуть бути отримані Переможцями Акції, тільки на умовах, визначених у цих Правилах.
6. Проведення розіграшу Призів
6.1. Місце розіграшу Призів: 1 (перший) поверх ТК, за адресою: м. Одеса, вул. Генуезька, 24Б.
Час розіграшу Призів: 24 листопада 2017 року о 20 годині 00 хвилин за київським часом.
6.2. Визначення Переможців Акції та розіграш Призів Акції відбувається в місці розіграшу призів, шляхом проведення випадкової виїмки з лототрону Картки Учасника, що приймає участь в Акції.
Картки Учасників знаходяться в прозорій скриньці у ведучого заходу (в лототроні).
Ведучий заходу дістає Картку, оголошує ії номер, озвучує Учасника, якому належить Картка. Якщо Учасник присутній на розіграші він вважається Переможцем;
6.3. Присутність Учасника Акції в місці визначення Переможців Акції та розіграшу Призів Акції є обов’язковою умовою для отримання Призу Акції. Якщо Учасник Акції відсутній у місці розіграшу Призів, у зазначений в п.6.1 час, Організатор Акції визначає резервного Переможця Акції шляхом виїмки з лототрону іншої Картки Учасника, що бере участь у Акції.
6.4. Учасник Акції, визначений Переможцем Акції, пред’являє Організатору Картку що має порядковий номер, який відповідає порядковому номеру відривної частки карти яка була видана учаснику Акції під час реєстрації.
6.5. Підбиття підсумків Акції оформлюється протоколом про результати Акції, який підписується уповноваженим представником Організатора. В протоколі зазначається наступна інформація:
а) ПІБ, Переможців Акції;
6.6. Учасник Акції, визначений Переможцем Акції, отримує Приз Акції після перевірки Організатором оригіналу розрахункового документу, зазначеного Учасником Акції при реєстрації в Акції, а також за умови надання копії паспорту та ідентифікаційного номеру, у місці проведення розіграшу після проведення розіграшу (за умови відсутності заяви Переможця Акції про повернення якісного Товару за розрахунковим документом, який став підставою для визначення Переможця Акції, відповідно до вимог ст.9 Закону України «Про захист прав споживачів»), підписання заяви-підтвердження про отримання відповідного Призу Акції та згоди на обробку персональних даних, зазначених в п.3.5 цих Правил.
6.7. У випадку подання Переможцем Акції заяви про повернення Товару за розрахунковим документом, який став підставою для визначення Переможця Акції, в строки, визначені законодавством України, Переможець втрачає право на отримання товару за шопінг карткою.
6.8. Шопінг картка може бути обміняна Переможцем Акції на Товари аналогічної чи меншої вартості в торгівельних закладах ТК, за місцем продажу, до 31 грудня 2017 року, включно.
В разі невикористання Переможцем шопінг картки протягом строку, зазначеного в абз.1 цього пункту, шопінг картка визнається недійсною та не може бути використана за призначенням.
6.9. Виплата Переможцю Акції грошового еквівалента вартості Призу не передбачено.

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ! Організатор Акції зберігає за собою право змінювати порядок, місце та час визначення Переможця Акції, шляхом розміщення відповідної інформації на офіційних сайтах ТК та на офіційних сторінках ТК у соціальних мережах.

7. Інші умови
7.1. Організатор Акції не проводить повторне повідомлення Переможців Акції про їх перемогу.
7.2. Організатор Акції не несе жодної відповідальності за не проведення Акції, або не вручення Призів Акції у випадку настання форс-мажорних обставин, зокрема таких, як: стихійні лиха, пожежі, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, інші непідвласні контролю обставини, що перешкоджають проведенню Акції та врученні Призів Акції.
7.3. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість отримання Переможцем Акції відповідного Призу Акції з будь-яких причин, які не залежать від Організатора Акції, в т.ч. з причини надання Переможцем Акції неправильних або неповних даних тощо, які необхідні для прийняття участі в Акції. При цьому такий Переможець Акції позбавляється права на отримання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
7.4. Організатор Акції не несе відповідальності відносно майбутнього використання відповідного Призу Акції.
7.5. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість отримання Переможцем Акції Призу Акції у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Організатора (відсутність необхідних документів, хвороба, відпустка тощо), за роботу операторів зв’язку України.
7.6. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції. Рішення Організатора Акції є остаточним та оскарженню не підлягає.
7.7. Організатор не несе відповідальності за:
- неотримання Переможцем Акції Подарунку Акції з вини самого Переможця Акції;
- відмову Переможця Акції від одержання Подарунку Акції, якщо в ньому не виявлено ніяких недоліків;
- інші обставини, які не залежать від Організатора Акції.
Організатор не сплачує Переможцю Акції жодних компенсацій.
7.8. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Організатор не зобов’язаний вести листування з потенційними учасниками і надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Переможців Акції чи будь-яких інших подібних питань щодо порядку проведення Акції.
7.9. Ці Правила затверджені Організатором акції, є обов’язковими для Учасників/Переможців Акції та діють протягом періоду проведення Акції.